GovTech: Ο Δημόσιος τομέας συναντά την καινοτομία.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης
Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στην υπηρεσία των πολιτών
Οι τεχνολογίες αιχμής έχουν διεισδύσει σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής μεταβάλλοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν, σπουδάζουν, εργάζονται, καταναλώνουν και ψυχαγωγούνται. Την τελευταία δεκαετία ο δημόσιος τομέας αναγνωρίζει σταδιακά πως η χρήση των νέων τεχνολογιών αναβαθμίζει τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των τοπικών και των κεντρικών διοικήσεων, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και ενισχύοντας την διαφάνεια.

Η επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογικών μέσων στην δημόσια διοίκηση ευθυγραμμίζεται με τις αυξημένες, πλέον, προσδοκίες των πολιτών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν εξοικειωθεί σε τεράστιο βαθμό με τη χρήση τους αναμένοντας από τους δημόσιους φορείς υπηρεσίες αντίστοιχες με εκείνες του ιδιωτικού τομέα. Καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, αντίστοιχα πολλαπλασιάζονται και οι ευκαιρίες υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων από τον δημόσιο τομέα.
Ο τομέας του Government Technology (GovTech), η ενσωμάτωση δηλαδή αναδυόμενων τεχνολογιών (όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain, η προηγμένη επεξεργασία δεδομένων κ.α.) στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών, αποτελεί ένα καινούργιο, ευρύ και ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο. To GovTech περιλαμβάνει ένα διευρυμένο φάσμα δράσεων που στόχο έχουν ο δημόσιος τομέας να γίνει πιο καινοτόμος και ευέλικτος. Μέσω της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, ο δημόσιος τομέας αναβαθμίζεται βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
Στην χώρα μας η προσπάθεια ψηφιακής αναβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών έχει προχωρήσει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα με την Ελληνική Κυβέρνηση να σχεδιάζει τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσω παρεμβάσεων όπως η λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης gov.gr και ευρύτερα των αναμενόμενων δράσεων της «Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού», της εθνικής στρατηγικής για τη μετάβαση στην Ψηφιακή Ελλάδα.
Πως διαμορφώνεται η παγκόσμια αγορά GovTech;
Ο τομέας του GovTech περιλαμβάνει πολλαπλά πεδία εφαρμογής, από την διοίκηση και τα δημόσια οικονομικά, μέχρι την εκπαίδευση, την υγεία, την ασφάλεια και τις μεταφορές. Συνολικά πρόκειται για έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους στον χώρο της ψηφιακής οικονομίας, με την αξία του σήμερα να υπολογίζεται στα 400 δισ. δολάρια. Λαμβάνοντας υπόψη πως ο δημόσιος τομέας αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών και απασχολεί ένα υψηλό ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού, μπορούμε να ισχυριστούμε με σιγουριά πως η αγορά του GovTech θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο την ερχόμενη δεκαετία, ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
Τάσεις στο χώρο του GovTech λόγω της πανδημίας

Ιστορικά οι πανδημίες ασκούν μακροπρόθεσμες και ριζικές επιδράσεις στην οικονομία. Η απότομη διασπορά του κορονοϊού σε όλη την υφήλιο από την μια επέφερε χιλιάδες λουκέτα και ανάγκασε πολλούς ανθρώπους να δουλεύουν από το σπίτι, από την άλλη όμως λειτούργησε ως καταλύτης για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με το ξέσπασμα της πανδημίας η τεχνολογία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συνέχιση της λειτουργίας των δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων. Από τις εφαρμογές ιχνηλάτησης κρουσμάτων μέχρι τα εργαλεία τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης χώρες με ισχυρή ψηφιακή υποδομή, όπως η Σιγκαπούρη, επωφελήθηκαν από την προωθημένη ψηφιοποίηση των λειτουργιών τους μειώνοντας το αποτύπωμα του στην καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η εμπειρία προηγμένων τεχνολογικά χωρών πρέπει να αποτελέσει ορόσημο για όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου. Οι ιθύνοντες οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο τομέα. Όσο η πανδημία ωθεί τις κυβερνήσεις να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους σε όλα τα επίπεδα, ο τομέας του GovTech αποκτά νέες προοπτικές ανάπτυξης και αντιπροσωπεύει μια πραγματική ευκαιρία για την υιοθέτηση αποτελεσματικών τεχνολογιών.
Η Crowdpolicy leader στην αγορά του GovTech

Η Ελληνική εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy έχει μία πολυετή δράση στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, απαριθμώντας συνεργασίες, για την αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας, με 67 Δήμους της χώρας (όπως Δήμος Αθηναίων, Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης), 4 Περιφέρειες (όπως Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Κρήτης κ.λπ.), φορείς της κεντρικής διοίκησης και παράγοντες του ιδιωτικού τομέα (όπως ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΟΠΥΥ κ.λ.π.). Από την ίδρυση της το 2012, όπου και συστάθηκε, ασχολείται εκτενώς με την ανάπτυξη λύσεων πληροφοριακών συστημάτων με προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία, δημιουργώντας παράλληλα στρατηγικές συνεργασίες στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, που υποστηρίζουν τη συμμετοχικότητα, την επικοινωνία, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη ψηφιακή διακυβέρνηση, την τοπική ανάπτυξη και την εθελοντική προσφορά αποτελώντας καλές πρακτικές σύγχρονης διακυβέρνησης.

Περισσότερες Πληροφορίες:
Crowdpolicy: www.crowdpolicy.com
Crowdapps: hello.crowdapps.net**